3 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00, w budynku Urzędu Gmina Rudna przy ulicy Plac Zwycięstwa 15 (sala konferencyjna – pokój nr 10) odbędzie się piąte spotkanie informacyjne na temat zasad Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

W trakcie spotkania będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami Programu „Czyste Powietrze”, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który udzieli odpowiedzi na pytania Mieszkańców.

Dodatkowo nadmienia się, że podczas spotkania przedstawiciel WFOŚiGW omówi również zasady dotacji w ramach programów: „Moje Ciepło” oraz „Mój Prąd”.