Czyste Powietrze to kompleksowy program dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl lub w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Rudna, który mieści się na II piętrze w pokoju nr 207, tel. 76 74 92 133.

 

Lista złożonych wniosków w ramach programu “Czyste Powietrze” 121 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach programu “Czyste Powietrze” 32 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 297 733,02 zł