Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w ramach programu „Moje Ciepło”. Już można starać się o dofinansowania do pomp ciepła.

Dofinansowanie dotyczy powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, które wykorzystywane są do ogrzewania domu i/lub zapewnienia ciepłej wody użytkowej. W ramach programu NFOŚiGW można otrzymać dotację w wysokości 30% bądź 45% (w przypadku karty dużej rodziny) kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 000 do 21 000 zł, w zależności od rodzaju zamontowanej pompy ciepła.

Kto może liczyć na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Beneficjantami programu mogą być właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, wyłącznie nowych.

Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się  budynek, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła. Do programu być kwalifikowane budynki mieszkalne, w odniesieniu do których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie (pod warunkiem, że nie nastąpiło to przed 1 stycznia 2021 roku).

Ważne terminy w programie „Moje ciepło”

Okres kwalifikowania liczony jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

Warunki programu „Moje ciepło”

Osoby, które planują zakup i montaż pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW, powinny pamiętać o istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja w postaci bezzwrotnej dotacji.

Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie:

  • 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r.
  • 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”

Osoby, które chcą otrzymać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym, mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem generatora wniosków.

Więcej informacji na temat programu „Moje Ciepło” można uzyskać na stronie internetowej https://www.mojecieplo.gov.pl/.

Budżet programu wynosi 600 mln zł.