Ruszyły prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292.

Prace dotyczą planowanej budowy chodnika o długości około 970 metrów w Chobieni przy ul. Głogowskiej oraz wymiany nawierzchni jezdni na odcinku około 600 metrów bieżących.

Droga jest zarządzana przez Województwo Dolnośląskie, ale nasza gmina zadeklarowała gotowość podjęcia wspólnej realizacji prac. W odpowiedzi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przesłała informację, że zadanie to zostało wytypowane przez zarządcę drogi do realizacji w zakresie prac budowlanych.