Gmina Rudna zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1208D w Mlecznie w zakresie budowy chodnika. O tę inwestycję wnioskowali mieszkańcy.

Gmina Rudna będzie budować chodnik w Mlecznie przy drodze powiatowej nr 1208D. Na ten rok zaplanowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zakres prac obejmuje budowę chodnika o długości 85 metrów ograniczonego barierkami od strony skarpy oraz profilowanie rowów i skarp przy projektowanym chodniku. Ma zostać również wykonane  utwardzenie nawierzchni pod wiatą przystankową i zamontowana wiata. Projekt ma także objąć zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych.

To jedna z wielu inwestycji drogowych realizowanych w tym roku. Obecnie trwają prace przy budowie chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej, wcześniej oddano do użytku chodniki w Radoszycach czy drogi gminne w Koźlicach i Mlecznie.

Przypomnijmy, że przed nami remont prawie 14 km zdewastowanych dróg powiatowych: Juszowice – Rynarcice, Stara Rudna -Wądroże, Miłogoszcz –Radomiłów oraz od Olszan przez Górzyn do Naroczyc. O zewnętrzne środki na remonty tych powiatowych dróg mocno zabiegaliśmy. Ponad 23,5 mln złotych stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na ścieżki rowerowe oraz drogi gminne i powiatowe na naszym terenie, a ponad 5 mln z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niemal 7,5 mln zł to zaangażowanie własne Gminy Rudna.