OSP Rudna i 10 innych jednostek z regionu otrzyma nowe pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Uroczystość wręczenia promes odbyła się W Centrum Kultury Gminy Rudna.

Promesy na dofinansowanie zakupu nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych otrzymało w sumie 11 samorządów. Wśród nich jest gmina Rudna, jako jedyna z powiatu lubińskiego. Wręczenia promes dokonali minister Krzysztof Kubów, senator Krzysztof Mróz i komendant wojewódzki PSP, Marek Kamiński.
Promesy to gwarancja sfinansowania zakupu strażackich pojazdów. Na ten cel pieniądze będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Część finansowania jest również poi stronie Komendy Główne Państwowej Straży Pożarnej.
– Zawsze podkreślam jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają jednostki PSP i OSP. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że druhny i druhowie będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu, by w sposób profesjonalny i sprawny docierać do poszkodowanych i eliminować zagrożenia – powiedział Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.
Dofinansowania przyznane strażakom dotyczą lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 450 tys. zł., średniego – 950 tys. zł. i ciężkiego – 1,25 mln zł. Wśród naszych sąsiadów promesy otrzymały również gminy, Kotla, Gaworzyce i Pęcław.
– To wielki dzień dla naszego samorządu i dla jednostki OSP, która będzie miała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Cieszymy się bardzo z dofinansowania i liczymy na kolejne wsparcie – mówi wójt Rudnej, Adrian Wołkowski.