Droga do gruntów rolnych w Chobieni zostanie przebudowana. Umowa z wykonawcą została już podpisana.

Inwestycja znacząco ułatwi prace rolne w Chobieni. Prace budowlane w zakresie przebudowy drogi o długości ok. 1125 m zostaną podzielone na dwa etapy. Szerokość jezdni docelowo wyniesie 4 m, z lokalnym przewężeniem do 3 m.

– Zakres prac budowlanych obejmie profilowanie i korytowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy stabilizacji cementem grubości 35 cm. Wykonana zostanie także podbudowa z kruszywa kamiennego oraz warstwa powierzchniowego utrwalenia grysem i emulsją. Powstaną ponadto pobocza z kruszywa kamiennego, a teren wzdłuż drogi zostanie uporządkowany – informuje Tomasz Cepiński z Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Rudnej.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 671 696,38 zł. Na realizację prac budowlanych Gmina Rudna otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 113 500 zł.

Droga ma zostać oddana do użytku na początku grudnia 2021 roku.