Droga osiedlowa w Gwizdanowie jest już przejezdna. Prace budowlane zakończyły się.   

Nowa droga z asfaltobetonu o szerokości 3,5 metra liczy prawie 150 metrów długości. W ramach inwestycji wykonano także 6 zjazdów do posesji z kostki betonowej. Jezdnia ma niezbędne odwodnienie wzdłuż całej długości, w tym 3 studzienki ściekowe oraz 3 studnie chłonne.

– Roboty budowlane zakończyły się przed planowanym terminem i inwestycja została już odebrana. Mieszkańcy Gwizdanowa mogą już korzystać z nowej, wygodnej drogi – informuje Tomasz Cepiński z Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Rudnej.

Łączna kwota inwestycji to ponad 313 000 zł.