Rodzice,
Przedszkole Gminne w Chobieni oraz Przedszkole Gminne w Rudnej informuje o zakończonej rekrutacji na rok szkolny 2021/2021.
Listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Gminnego w Chobieni znajdują się w placówce.
Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Przedszkola Gminnego w Rudnej zostały zakwalifikowane.
Prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie przedszkoli w zakładce „do pobrania”.