Przypominamy, że do 19 maja 2021 r. trwa okres trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna”, w ramach którego przekazano w użytkowanie sprzęt komputerowy oraz finansowano dostęp do Internetu. Beneficjenci projektu mogą otrzymać użytkowany sprzęt na własności w formie darowizny.

Osoby zainteresowane muszą spełnić następujące warunki:

  • Zadzwonić w godz. od 8.00 do 15.00 pod numer 76/749 21 28 w celu umówienia się na termin podpisania umowy darowizny.
  • W umówionym terminie przyjechać do Urzędu Gminy Rudna wraz z dowodem osobistym i podpisać umowę darowizny. Umowę darowizny może podpisać jedynie beneficjent projektu.