Rozpoczęte w czwartek posiedzenie Rady Gminy Rudna będzie kontynuowane w najbliższy poniedziałekRozpoczęte w czwartek posiedzenie Rady Gminy Rudna będzie kontynuowane w najbliższy poniedziałek. Przerwa w obradach uchwalona została na wniosek radnego Andrzeja Górznego, by szczegółowo omówić nowy Regulamin Cmentarzy Komunalnych Gminy Rudna oraz ustalić wysokość opłat za korzystanie z nich. Uchwała w tej sprawie musi zostać podjęta do 30 listopada 2020

Żaden z merytorycznych punktów porządku obrad nie został zrealizowany, posiedzenia przerwano w trakcie próby zmiany porządku obrad, polegającej na wprowadzeniu uchwały dotyczącej regulaminu cmentarzy.

Dziś w tej sprawie radni spotykają się na posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy. Informację w tej sprawie przedstawi dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej Halina Zbroińska.

Sesja będzie kontynuowana w poniedziałek. Na wniosek przewodniczącej Joanny Bagińskiej zrezygnowano z trybu zdalnego, radni spotkają się w urzędzie. Początek o 14.30. Sesja będzie transmitowana na stronie www.bip.rudna.pl