Leki zawierają substancje medyczne, które stwarzają zagrożenie
dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.
Związki chemiczne zawarte w lekach działają niszcząco na glebę i wodę, a także zatruwają żyjące w nich rośliny i zwierzęta. Substancje te wymagają oddzielnej, kontrolowanej zbiórki i właściwego unieszkodliwienia. Przeterminowanych leków nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami komunalnymi, wszelkie produkty medyczne należy zanieść do apteki i wrzucić do specjalnego pojemnika.

Do pojemnika na leki możemy wrzucać:

  • tabletki lub kapsułki w blistrach,
  • syropy w buteleczkach,
  • maści i kremy w tubkach,
  • aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach,
  • zastrzyki w ampułkach.

Należy również pamiętać, że papierowe pudełka po lekach i ulotki wyrzucamy do pojemnika na papier, natomiast puste blistry po lekach do pojemników na odpady zmieszane.

Ponadto do pojemników na leki nie należy wrzucać igieł i strzykawek. Są to tzw. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, które przyjmowane są wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnej przy ulicy Witosa.