Przypominamy, że postanowieniem nr 50/2023 Komisarza wyborczego w Legnicy – Gmina Rudna została podzielona na stałe obwody głosowania.

Zgodnie z postanowieniem w naszej Gminie powstanie 6 nowych obwodów do głosowania. Zmiana dotycząca utworzenia nowych obwodów głosowania związana jest z nowelizacją ustawy Kodeks Wyborczy. Zmiana ustawy wprowadziła możliwość utworzenia dodatkowych lokali wyborczych, aby ułatwić wyborcom dostęp do nich. Poniżej prezentujemy postanowienie z tabelarycznym podziałem gminy na obwody głosowania wraz z ich numerami, granicami oraz adresami siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zmiana będzie obowiązywała od najbliższych wyborów. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.