Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie przekazuje informacje
na temat przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy wśród ptaków
i drobiu oraz apeluje do mieszkańców o zgłaszanie przypadków padłych dzikich ptaków do inspekcji weterynaryjnej.

Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. Inne gatunki mogą w ograniczonym stopniu odgrywać rolę w rozprzestrzenianiu wirusa na bliskie odległości.
Drób może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych siedlisk np. zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowanie tych miejsc odbywało się w tym samym czasie. Wirus może bowiem przeżyć w wodzie przez wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze. Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno -zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu apeluje o zawiadamianie powiatowych lekarzy weterynarii o miejscach znaleziska padłych ptaków. Zgłoszenia przyczynią się do szybszego podejmowania działań przez inspekcję weterynaryjną i minimalizowania ryzyka dalszego przenoszenia choroby, a to z kolei przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa hodowli ptactwa przyzagrodowego i fermowego.

Jeśli więc zauważyłeś padłe dzikie ptaki poinformuj powiatową inspekcję weterynaryjną.