2 stycznia w Gminie Rudna zostanie uruchomiony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Z porad prawnych będzie można korzystać od poniedziałku do piątku.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogli korzystać mieszkańcy gminy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ostatnim roku nikogo nie zatrudniały / tzw. samozatrudnienie/. Punkt jest finansowany z funduszy rządowych. Będzie działał w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej.

Na czym polega pomoc

  •  nieodpłatna pomoc prawna – konsultacja prawnicza, pomoc w przygotowaniu pism procesowych
  • nieodpłatna porada obywatelska – doradztwo w zakresie przysługujących praw i obowiązków oraz rozwiązania problemu
  • nieodpłatna mediacja – wsparcie mediatora w rozwiązywaniu konfliktów bez pójścia do sądu, przy czym z nieodpłatnej mediacji są wyłączone mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Jakie dokumenty należy przygotować

  • dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub inny dokument potwierdzający tożsamość
  • dokumenty dotyczące problemu, z jakim zgłaszamy się do prawnika – jeżeli nie mamy dokumentów, wystarczy przedstawić prawnikowi, doradcy lub mediatorowi informację o problemie
  • osoby samozatrudnione powinny przygotować: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej  pomocy  w tym okresie.

Jak zapisać się na poradę

  • telefonicznie – pod nr  76 74 67 175
  • elektronicznie – poprzez formularz na stronie gov.pl – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  • osobiście – w Starostwie Powiatowym w Lubinie, pokój nr 130

 Godziny pracy Punktu:

poniedziałek i wtorek  8.30 – 12.30

czwartek  12.00 – 16.00

środa i piątek  7.30 – 11.30