W dniu 10 maja 2024 o godz.12:00 odbędzie się II sesja Rady Gminy Rudna, tym razem zwołana w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy uchwałodawczej Wójta Gminy Rudna. Podczas sesji Radni podejmą uchwałę w sprawie powołania nowego Skarbnika Gminy Rudna.

Na chwilę obecną Gmina Rudna nie ma Skarbnika, ponieważ w dniu 30 kwietnia 2024 roku pani Dorota Lenczuk zatrudniona na stanowisku skarbnika za kadencji poprzedniego wójta została odwołana z tej funkcji na swój własny wniosek.