Sołectwo Radomiłów

Sołtys

Marzena Tomaszewicz

Otoczona polami uprawnymi wieś Radomiłów, to miejsce przepełnione wyjątkowym spokojem i przepięknymi dolnośląskimi krajobrazami. Na jej terenie znajduje się zabytkowy pałac, odrestaurowywany od 2004 roku przez prywatnego właściciela, w którym odbywają się m.in. liczne festiwale rękodzielnicze. Sama miejscowość liczy 97 mieszkańców.

HISTORIA

Najdawniejsza historia miejscowości Radomiłów jest stosunkowo słabo udokumentowana. W dokumentach z XVIII i XIX wymieniana jest jako Thielau. Po II wojnie światowej przemianowana została na Radomiłów, a pochodzenia poprzedniej nazwy nie udało się ustalić.

Trudno też jednoznacznie określić wiek tego miejsca. Historycy ustalili, że w XVI wieku istniał już tu folwark, a w literaturze miejscowe dobra określane były jako rycerskie. Poczet znanych właścicieli Radomiłowa otwiera w 1570 r. Hans Bentschke (zwany Razbarem). Po nim majątek należał do: von Köckritzów, von Glaubitzów, von Falckenhaina, von Hangwitzów, von Unrucha, Czettritza, von Briese, von Wostrowsky’ego, von Uechtitza, von Nositza, von Kalkreutha, von Belowa i von Schlabendorfa.

W 1830 r. włości objął von Knorr. Do dóbr należały wówczas kolonia Ober Thielau złożona z dziesięciu zagród. On także nie cieszył się tą posiadłością zbyt długo. Już w 1845 r. nowym właścicielem został Miner, a po nim panowie: von Surma – Jeltsch, von Jordan auf Obisch i Hans Josch (udziałowiec mleczarni w Rudnej).

Ostatnim właścicielem majątku był hrabia Alexander von Ballestrem. Za jego czasów stanął obecny neobarokowy pałac, który zastąpił wcześniejszy dwór. On też założył na terenie majątku okazały park. Do nowej rezydencji prowadziła wysadzana jesionami droga, wytyczona od szosy na Kliszów. Przed wejściem do pałacu znajdował się gazon z dwiema fontannami, które niestety uległy całkowitemu zniszczeniu.

Kompleks pałacowo-parkowy do dziś jest w dobrym stanie i figuruje w rejestrze zabytków. Przez wiele lat mieścił się tu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie znów jest własnością prywatną. By go zobaczyć, można wyruszyć rowerem na szlak „Mała pętla po Wzgórzach Dalkowskich” (żółty).