Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna podpisał umowę na remont chodników w Radoszycach. Prace mają zakończyć się w połowie stycznia.

Radoszyce umowaPodpisana umowa dotyczy remontu 1 km 110 metrów chodników w Radoszycach.

Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, rozbiórkę istniejącej podbudowy, remont skarp obłożonych płytami ażurowymi, ułożenie obrzeży betonowych i krawężników betonowych, wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy ziemnych oraz regulację studni i zaworów.

Wykonawca ma 4 miesiące na wykonanie wszystkich prac. Wartość inwestycji wynosi ponad 530 000 zł.