Sołectwo RadoszyceSołtys

Anna Płatek

Radoszyce 51

76 843 53 12

Wieś położona przy lewym brzegu Odry liczy obecnie 270 mieszkańców. Przebiegający tędy rowerowy „Szlak Odry” łączy Głogów z Brzegiem Dolnym w powiecie wołowskim. We wrześniu 2012 roku Radoszyce i Ciechanów połączył most drogowy, biegnący przez rzekę Odrę, co pozwoliło na zlikwidowanie istniejącej w tym miejscu przeprawy promowej.

HISTORIA

Jednym z ciekawszych wydarzeń w historii Radoszyc jest spór, jaki toczyli właściciele ziemscy von Sack z kapitułą kolegiacką w Głogowie. Przedsiębiorczy szlachcice założyli w 1517 r. przeprawę promową przez Odrę, która nie sprzyjała interesom biskupa. Po kilku latach zwaśnione strony doszły do porozumienia. Wkrótce potem bliskie sąsiedztwo rzeki zaczęło jeszcze bardziej wpływać na rozwój wsi. Już w 1555 r. przy Radoszycach wybudowano jaz i młyn. Sześć lat później przy jazie działała już śluza. Cały czas aktywna była przeprawa promowa. Regres wieś zaczęła przeżywać dopiero w połowie XIX wieku.

Pochodzenie nazwy miejscowości jest nieznane. Dobra w Radoszycach (inaczej też: Ratschicz, Ratschitz, Radschütz i podobnie) istniały już w połowie XV w. Jak wiele innych małych miejscowości, wieś często zmieniała właścicieli. Wśród nich, oprócz wspomnianych już von Sacków i ich spadkobierców, byli m.in. przedstawiciele rodzin von Canitz, von Kottwitz, von Stössel, von Kanitz, von Seynden i von Bogen. Od 1886 r. Radoszyce były główną rezydencją konsula w Hamburgu Edouarda J. Werbera i jego spadkobierców. Przez krótki czas w okresie międzywojennym do Radoszyc przyłączony był majątek w Nieszczycach.

Z dawnej architektury wsi zachowały się fragmenty zabudowy folwarcznej i duży park krajobrazowy. Naprzeciw folwarku, po południowej stronie głównej drogi, można wciąż obejrzeć budynki dawnej gorzelni. Nie przetrwał niestety pałac wybudowany na początku XIX w. Wyburzono też dwa młyny z tego samego okresu.

Wciąż można dostrzec dawną strukturę parku, mimo że jego kompozycja została już zatarta przez brak pielęgnacji. Udało się zachować jego główną oś widokową, duże polany i aleje wyjazdowe, prowadzące do Chełma, Chobieni i Nieszczyc. Przetrwał też oryginalny drzewostan, w którym dominują dęby szypułkowe, olsze, graby i wiązy. Przed pałacem rośnie też rzadka magnolia Soulange’a, dąb kolumnowy i kępa skrzydłoorzecha kaukaskiego.W dużej mierze zniszczony został za to układ wodny parku, składający się m.in. z dwóch stawów.

Na południowy wschód od Radoszyc, na niewielkim, zalesionym wzgórzu przy drodze do Chobieni znajduje się cmentarz z 1832 r. .Zachowało się tu wiele fragmentów nagrobków, ale bez tablic. Na zachodnim skraju cmentarza zachowała się ceglana brama ze schodkowym szczytem, na którym widnieje napis „Eingang für Ruhe”. Do cmentarza prowadzi krótka aleja z lip srebrzystych. Zarówno tu, jak i do samej wsi, można łatwo dotrzeć rowerowym „Szlakiem Odry” (niebieskim).