Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna oraz Alicja Sielicka, Burmistrz Gminy Prochowice i Krystian Kosztyła, Burmistrz Gminy Ścinawa skierowali wspólny wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o realizację kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292 od miejscowości Lisowice do skrzyżowania z drogą nr 323 w miejscowości Nieszczyce. Oficjalne pismo włodarze gmin podpisali w ratuszu Rudnej.

W opinii samorządowców droga przebiegająca przez trzy gminy wymaga poważnych remontów i napraw. Obecnie są one wykonywane i współfinansowane lokalnie. Stan nawierzchni jest fatalny i pogarsza się z roku na rok, czego przykładem są często występujące odłamane krawędzie powodujące zawężenie dostępnych pasów ruchu. Samorządowcy z Rudnej, Ścinawy i Prochowic postanowili działać wspólnie. Razem złożyli wniosek o jej modernizację do zarządcy drogi, czyli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

droga wojewódzka nr 292

– Nasze gminy łączy nie tylko Odra, ale i droga nr 292. Jeździmy nią często i wiemy, że jej stanie nie jest najlepszy. Drogę wybudowano przed laty i obecnie nie spełnia ona warunków bezpiecznego użytkowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę dzisiejsze obciążenia ruchem drogowym – przypomina Krystian Kosztyła, Burmistrz Ścinawy.

– Liczymy, że nasz wspólny wniosek przyspieszy realizację niezbędnych działań – mówi Alicja Sielicka, Burmistrz Prochowic.

– Ten wniosek to nasz wspólny apel do samorządu Województwa Dolnośląskiego, aby korzystając ze środków rządowych w ramach Polskiego Ładu, pozyskano środki na modernizację tej drogi. Wierzymy, że nasz głos zostanie usłyszany i ten nasz plan w najbliższym czasie wejdzie w etap realizacji – podsumowuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Przypomnijmy, że droga wojewódzka nr 292 na terenie gmin Rudna, Ścinawa i Prochowice łączy trzy, a w przypadku realizacji inwestycji w ramach „Mosty dla regionów”, cztery przeprawy mostowe: Lubiąż, Ścinawa, Ciechanów i Ścinawa (projektowany obecnie nowy most). Równocześnie droga stanowi alternatywne połączenie dla drogi krajowej nr 36 w obrębie Prochowic i w obrębie Ścinawy prowadząc główny korytarz wyjazdowy z Województwa Dolnośląskiego. Droga ta odciąża ruch samochodowy między Prochowicami – Lubinem i Ścinawą oraz zapewnia szybką alternatywną drogę dla mieszkańców Gminy Rudna.

W skali lokalnej droga DW292 stanowi uzupełnienie oraz objazd w czasie często występujących zdarzeń i kolizji drogowych na drogach krajowych nr 94 i nr 36. Jest również alternatywnym objazdem dla dróg wojewódzkich nr 334 i 338.