Referat ds. Księgowości Budżetowej zapewnia pełną obsługę finansowo-księgową działalności Urzędu Gminy (m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencjonowanie operacji kasowych, bankowych i rozrachunków z budżetami, kontrahentami i pracownikami gminy). Do zadań Referatu należy prowadzenie rachunkowości budżetowej, czyli ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy.

Przygotowuje on także sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządza roczne bilanse. Odpowiada za wykonanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy, prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży oraz rozliczeń w zakresie podatku Vat.

Referat sporządza miesięczne deklaracje w zakresie VAT i wykonuje przelewy w terminach ustalonych przepisami. Odpowiada za ewidencję składników majątkowych gminy oraz rozlicza inwentaryzację. Zajmuje się także regulowaniem zobowiązań gminy i lokowaniem wolnych środków gminy oraz prowadzeniem innych spraw zakresu finansów i rachunkowości wynikających z przepisów.

Kontakt:
Justyna Tarasionek
tel.: 76 749 21 21 wew. 122, 123

email: jtarasionek@rudna.pl

oraz: Liliana Godlewska, Anna Klaudel, Iwona Cierlik
Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 103 i 104