Głównym zadaniem Referatu Inwestycji jest opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych dla gminy, zarówno dla całkowicie nowych projektów, jak i modernizacji zabytków. Referat nadzoruje i koordynuje większość prac związanych z inwestycjami gminnymi na wszystkich etapach. Od opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, poprzez nadzorowanie zgodności prac z harmonogramem rzeczowo – finansowym, aż po organizację odbioru końcowego realizowanych inwestycji. Referat Inwestycji przygotowuje ponadto materiały do konstrukcji oraz zmian budżetu gminy.

Kontakt:
Bogusława Szocik, Małgorzata Sosnowska, Renata Michalik, Tomasz Cepiński
tel.: 76 749 21 28

wew. 129
email: rmichal@rudna.pl
Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 213 i 214