Referat Organizacyjno – Administracyjny obejmuje m.in. kancelarię gminy oraz sekretariat.

Kancelaria – przyjmowanie pism i dokumentów

Kontakt:
Elżbieta Sochaj
Pokój nr 14

tel.: 76 749 21 00

Sekretariat – zajmuje się rejestracją korespondencji kierowanej do organów gminy oraz obsługą sekretariatu Wójta i Sekretarza Gminy, także organizacją przyjmowania interesantów.

Kontakt:
Patrycja Merchut
Pokój nr 108
tel.: 76 749 21 00
email: sekretariat@rudna.pl

Biuro Rady Gminy

W referacie realizowane są zadania wynikające z zakresu spraw osobowych pracowników urzędu, utrzymania budynku gminy oraz obsługi biurowej Przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji Rady Gminy. Pracownicy referatu są odpowiedzialni za koordynacje prac związanych z organizacyjno – technicznym przygotowaniem wyborów oraz referendów. Istotna część obowiązków pracowników referatu dotyczy gromadzenia dokumentacji uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych oraz ich realizacji, a ponadto udostępniania ich obywatelom do wglądu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Kontakt:
Marzena Rzeszowska
tel.: 76 749 21 06

email: mrzeszowska@rudna.pl
Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 105

oraz Marta Gubczyk, Paulina Golinowska, Karolina Szymanowska, Dominika Przybylska, Beata Pańkowska

pokój nr 105

tel.: 76 749 21 06