W urzędzie Gminy Rudna można składać wnioski o przyznanie refundacji wydatków poniesionych na dojazd ucznia do szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie mogą uzyskać zwrot 90% wartości zakupionych biletów miesięcznych.

Przyznanie refundacji następuje na wniosek uprawnionego. Należy go złożyć do 10 września 2023 r. w kancelarii Urzędu Gminy Rudna, na specjalnym wniosku. W przypadku złożenia dokumentu po tym terminie, refundacja zostanie przyznana od kolejnego miesiąca.

Do wniosku należy dołączyć fakturę zakupu wraz z kopią biletu miesięcznego (wystawione imiennie na ucznia). Refundacja przyznawana jest na okres roku szkolnego tj. od września danego roku do czerwca kolejnego roku.

Wniosek w formacie PDF można pobrać na bip.rudna.plTUTAJ.