W poniedziałek 6 lutego rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Gminnego w Rudnej. Dokumenty będą przyjmowane do 17 lutego.

żłobekWniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Żłobka Gminnego w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A w dniach 06.02.2023 – 17.02.2023 w godz. 7:30 – 15:30. Rodzice, których dzieci oczekują na przyjęcie do żłobka na liście rezerwowej, powinni złożyć nowy wniosek w wyznaczonym terminie. Lista przyjętych dzieci na rok 2023/2024 zostanie ogłoszona 28 lutego.

Więcej informacji:

Żłobek Gminny w Rudnej – telefon 607 118 817 lub e-mail: zlobek@rudna.pl

Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.zlobekrudna.pl DOKUMENTY rekrutacja