Zawarto umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dwóch ważnych inwestycji. Będzie to budowa remizy OSP w Gwizdanowie i modernizacja świetlicy w Kliszowie.

REMIZA W GWIZDANOWIE

Istniejący budynek w Gwizdanowie zostanie rozebrany. W jego miejsce powstanie nowoczesna remiza z garażem na dwa średnie wozy strażackie, karetkę oraz łódź, wieżą do suszenia węży strażackich i pomieszczeniem socjalnym na ok. 30 osób.

W budynku znajdą się także sanitariaty, szatnia, zaplecze kuchenne i magazyn na wyposażenie przeciwpowodziowe z możliwością wejścia do niego od zewnątrz.

W ramach inwestycji wykonane zostaną dojścia do remizy, chodniki i parking. Teren zostanie oświetlony i ogrodzony. Wybudowane zostaną zbiorniki na deszczówkę umożliwiające tankowanie wozów strażackich oraz przyłącze światłowodowe.

Projektant uwzględni ponadto wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, nocnego, ewakuacyjnego, awaryjnego, elektryczną, odgromową, alarmową i internetową.

W budynku mają zostać wykonane instalacje: centralnego ogrzewania (gazowa, pompa ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi), ciepłej wody i p.poż, wentylacji, klimatyzacji, wod-kan i gazowej i monitoring. Projekt ma uwzględnić także wyposażenie remizy w meble.

Koszt opracowania programu funkcjonalno-użytkowego nowej remizy w Gwizdanowie – to 56 580,00 zł.

ŚWIETLICA W KLISZOWIE

Modernizacja świetlicy w Kliszowie obejmie – kompleksowy remont pomieszczeń w budynku głównym, nowe poszycie dachowe wraz z dociepleniem, przebudowę dachów na części kuchennej i sali głównej, ocieplenie strychu, kompleksową modernizację sanitariatów, izolację fundamentów i docieplenie budynku wraz z nową elewacją.

Wykonane zostaną nowe instalacje: centralnego ogrzewania (gazowa, pompa ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi zamontowanymi na dachu), ciepłej wody i p.poż, oświetlenia ogólnego, nocnego, ewakuacyjnego i awaryjnego, odgromową, alarmową, internetową, wentylacji, klimatyzacji, wod-kan i gazową.

Projekt ma uwzględnić montaż monitoringu, wyposażenie w meble i sprzęt, zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem, chodnikami, modernizację istniejącej sceny zewnętrznej wraz z wykonaniem oświetlenia wiaty.

W istniejącym budynku przyległym do świetlicy planowane jest rozdzielnie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody od instalacji budynku głównego. Ponadto budynek zostanie docieplony, wykonana zostanie elewacja i izolacja fundamentów, a także zamurowane zostaną drzwi do budynku głównego.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji świetlicy w Kliszowie kosztować będzie 59 655,00 zł.

Obydwa projekt mają powstać w ciągu trzech miesięcy. Potem ogłoszone zostaną przetargi na wyłonienie wykonawców.