Popękana nawierzchnia asfaltowa, osuwający się chodnik, uszkodzone krawężniki i zapadnięta zatoka autobusowa – tak obecnie wygląda droga w Mlecznie. Wkrótce przejdzie gruntowną przebudowę. Gmina Rudna otrzymała właśnie dotację na ten cel w wysokości 814 tys. złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju.

Zakres zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 101170D w miejscowości Mleczno” obejmie przebudowę ponad kilometrowego odcinka.

Ułożona zostanie nowa asfaltowa nawierzchnia, powstaną nowe pobocza, wyremontowany zostanie chodnik na odcinku prawie 900 metrów, wymienione zostaną także uszkodzone części obrzeży i krawężników. Wzdłuż skarp  przewiduje się montaż oporników na ławie betonowej.

W zatoce autobusowej przełożona zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, wykonana zostania także regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych.

Inwestycja, której wartość oszacowana została na 1 628 055 mln zł finansowana będzie w 50 proc. z budżetu gminy Rudna oraz Rządowego Funduszu Rozwoju.