Umowa o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Lubińskiego przez Gminę Rudna jest już przygotowana. Nasza gmina pozytywnie ją zaopiniowała.

Radni podczas ostatniej sesji Rady Gminy podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Lubińskiego w wysokości 1 mln złotych. Pomoc przyznana przez Gminę Rudna ma być wkładem własnym powiatu przewidzianym na realizację tego zadania w tym roku. W przyszłym roku nasza gmina przewiduje kolejną pomoc dla powiatu w wysokości prawie 1,6 mln złotych. Kwoty te w całości pokrywają wkład własny Powiatu Lubińskiego niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie i rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy robót.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg wynosi 3 886 940,40 zł. W tym roku dofinansowanie ma wynieść 1,5 mln złotych, a pozostała kwota w przyszłym roku.

Wartość całej inwestycji czyli remont trzech odcinków drogi o łącznej długości 3 km 791 metrów wynosi 6 478 234,00 zł, w tym pozyskane przez Powiat Lubiński dofinansowanie rządowe.

Stan techniczny drogi jest zły. Przedstawiciele naszej gminy od dawna zabiegają o jej remont przez Powiat Lubiński. Przygotowana umowa przybliża termin rozpoczęcia prac.