Droga w Mlecznie zostanie wyremontowana. Gmina podpisała umowę z wykonawcą.

Prace remontowe obejmą ponad kilometrowy odcinek drogi gminnej nr 101170D w Mlecznie. W ramach tej inwestycji zostanie zdjęta stara nawierzchnia i położona nowa. Remont obejmie także niemal 900 metrów chodnika i częściową wymianę betonowych krawężników oraz przełożenie nawierzchni zatoki autobusowej. Na zakończenie wykonawca odtworzy elementy organizacji ruchu.

– Podpisana dzisiaj umowa, to kolejny krok w długoterminowym planie remontów istniejących w naszej gminie dróg. Niektóre z nich są mocno zużyte, dlatego pozyskując zewnętrzne środki finansowe, sukcesywnie naprawiamy wieloletnie zaniedbania. Jeżdżąc po gminie, wszyscy widzimy, że wiele dróg całymi latami nie remontowano. Teraz to się zmieni, bo widzimy jak ogromna jest skala potrzeb. W długoterminowym wykazie niezbędnych prac będziemy ujmować także drogi wojewódzkie i powiatowe. Naszych mieszkańców nie interesuje kto jest zarządcą konkretnego odcinka drogi. Chce, aby był on w dobrym stanie – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Wartość inwestycji w Mlecznie wynosi ponad 1 milion 677 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na ten cel ponad 814 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace mają się zakończyć pod koniec stycznia.