Oczyszczenie wnętrza nawy głównej i prezbiterium, oczyszczenie z gruzu krypty, wyrównanie ścian oraz wywóz gruzu. Te prace zostaną wykonane w II etapie zabezpieczania zabytkowego kościoła w Starej Rudnej. Dzięki staraniom władz gminy 390 tysięcy złotych dotacji na niezbędne prace przekazało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ponad 25 tysięcy złotych dołożyła gmina z własnego budżetu.

To jedna z najstarszych świątyń w naszym regionie. W monografii „Świątynie ziemi lubińskiej” przygotowanej przez Henryka Rusowicza można przeczytać, że na wzgórzu w centrum wsi drewniany kościół powstał w pierwszej połowie XII wieku. Wcześniej było to miejsce przedchrześcijańskiego kultu. Po pożarze świątynię odbudowano i po przebudowie w XVIII wieku służyła ona wiernym do 1945 roku!

– Kościół od lat popadał w ruinę. Zdecydowałem, że musimy ratować go przed dalszą degradacją. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możemy zabezpieczyć ten zabytek. W przyszłości chcielibyśmy udostępnić go do zwiedzania, planowane są także lekcje historii w tym miejscu dla dzieci z naszej gminy – mówi Wójt Adrian Wołkowski.

Rok temu przeprowadzono remont ściany szczytowej północno-zachodniej oraz części murów. Dzisiaj wystartował II etap prac.

– Obejmie on przede wszystkim oczyszczenie świątyni z zalegającego gruzu oraz oczyszczenie ścian z roślin, które pojawiły się w ostatnich latach. Zakres prac jest bardzo duży. Obejmuje między innymi wyrównanie ścian, gzymsów i wieńców obwodowych, a także konstrukcji ściany południowej nawy głównej, ścian prezbiterium i naroża północno-wschodniego nawy głównej. Będą naprawione spękania i zostanie zabezpieczona ściana prezbiterium. Podczas prac zabezpieczymy przed ściekającą wodą naprawione ściany, gzymsy i sklepienie nad prezbiterium – wylicza Renata Michalik z Referatu Inwestycji Urząd Gminy w Rudnej.

Degradacja kościoła przyśpieszyła po zawaleniu się dachu kilkanaście lat temu. Żelazny krzyż wieńczący niegdyś wieżę świątyni zniknął w ubiegłym roku, natomiast ołtarz znajduje się obecnie w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dziesławiu w gminie Ścinawa. Kamienne epitafia można podziwiać na terenie cerkwi w Rudnej.