Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia Na czas remontu zmieniono organizację ruchu.

Ruszyły prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia. Przy ulicy Głogowskiej powstanie chodnik i nowa nawierzchnia na jezdni w km. od 59+030 do 60+205. Na czas remontu wprowadzono zmianę organizacji ruchu. Przypominamy kierowcom o dostosowaniu się do ustawionych na czas remontu znaków drogowych.

Gmina postanowiła partycypować w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 292. W budżecie gminy Rudna zarezerwowano ponad 1 mln 700 tys. Z inicjatywą wsparcia województwa w remoncie drogi w Chobieni wystąpił wójt Adrian Wołkowski, radni wyrazili zgodę na przekazanie pieniędzy.

Finansowanie zadania podzielono po połowie: 50% pokryje gmina i 50% przekaże Województwo Dolnośląskie.