100 tys. zł z Fundacji KGHM oraz 60 tys. zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymała Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach. Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na remont ceglanego hełmu wieży zabytkowego kościoła.

– Prace remontowe wieży kościoła należy przeprowadzić jak najszybciej, aby budynek nie ulegał dalszemu niszczeniu. Obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym, ponieważ dostająca się do wnętrza wieży woda niszczy elementy drewniane. Wraz z parafianami bardzo dziękujemy panu wójtowi Adrianowi Wołkowskiemu za okazaną nam pomoc i wsparcie. Cieszę się, że wspólnie możemy zadbać o nasze zabytki, ratując je dla kolejnych pokoleń – mówi ksiądz Daniel Biszczanik, proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła.

Zakres prac restauracyjnych obejmie roboty zewnętrzne i wewnętrzne polegające na m.in.: oczyszczaniu ceglanego hełmu wieży, chemicznym i mechanicznym usunięciu roślin, grzybów i porostów, naprawie pęknięcia hełmu, wymianie spoin i uszkodzonych cegieł. Przeprowadzona zostania konserwacja wykonanego z piaskowca zwieńczenia hełmu oraz renowacja i montaż krzyża. W szczycie hełmu wieży wykonana zostanie wentylacja grawitacyjna.

Prace mają się rozpocząć w połowie czerwca. Całkowity koszt remontu to ok. 180 tys. zł., wkład własny parafii wynosi 20 tys. zł.