Zgodnie z zawartą umową rozpoczęła się renowacja pomnika im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni wraz z jego otoczeniem.

Zakres prac obejmuje wykonanie renowacji granitowego pomnika i cokołu, tablic pamiątkowych oraz granitowych słupków. Wokół pomnika zostaną ułożone granitowe płyty oraz nawierzchnia z granitowej kostki i granitowego kruszywa. Na koniec zostaną zamontowane maszty flagowe.

– O środki na ten cel zabiegałem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ubiegłym roku, udało się. Po renowacji miejsce to nabierze nowego blasku i godnie będzie upamiętniało bohaterów z Westerplatte – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Wartość prac wynosi 129 150,00 złotych. Na realizację zadania Gmina uzyskała 100 000 złotych dofinansowania z programu rządowego “Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienie w kraju” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.