Wykonanie nowej nawierzchni alei głównej, budowa oświetlenia i rozbudowa przyłącza wody – to główne założenia przygotowywanej dokumentacji projektowej rewitalizacji cmentarza komunalnego w Chobieni.

Obecny stan cmentarza nie wyklucza wstrzymania dalszych pochówków na tej nekropoli. Rozrośnięty system korzeniowy spowodował liczne uszkodzenia nawierzchni alei głównej oraz krawężników. Stąd konieczność jak najszybszej rewitalizacji cmentarza. Zarządca Cmentarza, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej niejednokrotnie występował do gminy z wnioskiem o wycinkę drzew. Konsultacje w tej sprawie przeprowadzone zostały z sołtysami Chobieni, Naroczyc, Nieszczyc, Brodowic, Radoszyc i Chełmu.

Projekt rewitalizacji cmentarza obejmie: wykonanie oświetlenia przy głównej alei cmentarnej, budowę boksów na odpady, wykonanie nowej nawierzchni alei głównej i nowych alejek bocznych oraz rozbudowę istniejącego przyłącza wody w górnej części cmentarza.