Inteligentny system do segregacji odpadów zostanie uruchomiony na osiedlu Leśna. Wyposażony zostanie w monitoring wizyjny do alarmowania o podrzucanych odpadach czy aktach wandalizmu. Mieszkańcy otrzymają specjalne kodowane etykiety, które przykleją na workach ze posegregowanymi śmieciami.

Nikt obcy nie podrzuci już odpadów do wspólnych kontenerów. System, który zostanie wdrożony na osiedlu Leśna jest krokiem w nowoczesność i uporządkowaniem problemów związanych ze śmieciami. Nie będzie problemu z tym, kto i ile wyrzuca, a przede wszystkim skończy się podrzucanie śmieci, bo teren będzie monitorowany. W porozumieniu z mieszkańcami zapadła bardzo ważna decyzja dotycząca ochrony środowiska. W Urzędzie Gminy przy udziale radnego i zarazem przewodniczącego rady osiedla Leśna oraz przewodniczącej zarządu osiedla Leśna , wójt gminy Rudna, podpisał umowę na wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych na osiedlu Leśna.

– Trzymamy kciuki za pomyślność inwestycji. Dziękuję radnemu i zarządowi osiedla za współpracę. Zanim doszło do podpisania umowy dużo czasu poświęciliśmy na przedyskutowanie tematu – mówił Adrian Wołkowski wójt gminy Rudna. – Cieszę się, że przy udziale gminy osiedle Leśna zmienia się

Na małym powierzchniowo miejscu, które zajmuje osiedle, generowane są spore ilości odpadów. Nowy system segregacji na wiele lat powinien rozwiązać problem odpadów.

– Ta inwestycja jest nam bardzo potrzebna, długo na nią czekaliśmy. Nowy system przyniesie mieszkańcom osiedla dużo korzyści – mówi Małgorzata Dąbrowska-Królikowska przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśna w Rudnej.

– To bardzo ważna inwestycja dla osiedla i dla naszego miasta – mówi Zdzisław Lipiszczak, radny i Przewodniczący Rady Osiedla Leśna. – Inteligentne pojemniki na odpady komunalne poprawią nie tylko estetykę na osiedlu Leśna ale i komfort mieszkańców.

Koniec z nieprzyjemnymi zapachami unoszącymi się nad obecnym wysypiskiem i odpadami zaśmiecającymi osiedle. Po zamontowaniu i inteligentnych pojemników osoby nieuprawnione nie będą mogły wyrzucać do nich odpadów. Elektroniczne moduły, składające się z pojemników 1100 litrów na odpady poszczególnych frakcji będą wyposażone w elektronikę dostępową, pomiarową i kamery monitoringu CCTV. Oddane odpady poddawane będą okresowym kontrolom jakości w celu zbadania stopnia poprawności segregacji za pomocą mobilnego urządzenia kontrolnego.

Nowy system umożliwi również przejście z harmonogramowego na dynamiczny system odbioru odpadów. Ma to wpłynąć na obniżenie kosztów. Gospodarstwa domowe wyposażone zostaną w pakiety kodów QR w postaci etykiet z podziałem na frakcje tj: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne, niesegregowane (zmieszane). Każdy z modułów systemu będzie wyposażony w wagę. Dzięki aplikacji mobilnej, mieszkaniec uzyska informację o ilości odrzucanych odpadów.

– Nowa inwestycja podniesie poziom świadomości ekologicznej, estetykę i poziom bezpieczeństwa, same plusy – mówi Andrzej Oliński, wykonawca zadania.

W ramach umowy Wykonawca przeprowadzi dla mieszkańców osiedla szkolenia z obsługi systemu. Koszt inwestycji wyniesie 1 639 221,00 zł. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 387 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.