widok na żółte pola rzepakuWarunki klimatyczne na terenach Gminy Rudna cechuje wysoka roczna temperatura powietrza i średnia wilgotność, co sprzyja długiemu okresowi wegetacyjnemu. Wśród gleb dominują gleby brunatne, a także gleby bielicowe, wytworzone z pyłów lub pisaków, które wymagają staranne uprawy i odpowiedniego nawożenia. Obszary gminne, pod względem wartości glebowej, zaliczane są do średnich, chociaż można tutaj znaleźć również miejsca wybitne rolniczo z żyznymi glebami, występującymi wzdłuż dolin rzecznych.

80% gleb to bielice i gleby brunatne, 16% to mady, 2% czarnoziem oraz po 1% mursze i gleby mułowo-torfowe.

W strukturze zasiewów w Gminie Rudna dominuje uprawa zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, rzepaku oraz roślin pastewnych. Na obszarach gminnych zlokalizowanych jest niespełna 1100 gospodarstw rolnych, których średnia powierzchnia wynosi ok. 8 ha.

Wszystkie użytki rolne zajmują ponad 8000 ha:

  • grunty orne – 7299 ha
  • odłogi – 1170 ha
  • ugory – 269 ha
  • sady – 34 ha
  • łąki – 544 ha
  • pastwiska – 141 ha
  • Lasy i grunty leśne – 154 ha
  • Pozostałe grunty – 370 ha

KOMUNIKATY ROLNICZE

Kości i stawy też rolnika sprawy

 

PLIKI DO POBRANIA

Informacja o Systemie QMP

Ulotka – fosforek glinu

Wiosenne prace polowe

Ulotka – Ptasia Grypa

Zalecenia dla hodowców drobiu

Zgłoszenie utrzymywania drobiu