W sołectwie Miłogoszcz zakończono prace związane z odtworzeniem rowu melioracyjnego. 

Prace wykonywano na wniosek mieszkańców, którzy zgłaszali niedrożny rów melioracyjny w centrum miejscowości. – Niby miał być tutaj kiedyś staw przeciwpożarowy, ale ciągle zarastało i robiło się bagno. A teraz w końcu będzie działać jak należy – to opinia pani Heleny Brak, której dom bezpośrednio sąsiaduje z odtworzonym rowem. Zakres prac pozytywnie ocenia również Krystyna Cieślik, sołtys Miłogoszczy – Wygląda to dobrze. Na wiosnę, jak osiądzie ziemia, zastanowimy się jak zagospodarować to miejsce – mówi.

Podczas prac oczyszczono teren z chwastów, a na odcinku 70 metrów położono tak zwany rurarz rowu melioracyjnego. W ramach inwestycji wykonano także studnię i ściankę czołową na istniejącym rowie.

– Ważne, aby nie wjeżdżać na ten teren ciężkim sprzętem, takim jak traktory czy samochody, bo system może zostać zniszczony. To jest odtworzenie rowu melioracyjnego z drenażem, a nie droga czy miejsce parkingowe. Pod ziemią znajduje się rura oraz dwa rzędy drenażu. System ma zbierać wodę spływającą z wyżej wniesionego terenu oraz wody opadowe – wyjaśnia Tomasz Kwaśnicki, inspektor nadzoru w realizowanej inwestycji. Wartość inwestycji wyniosła 228 132, 00 złotych.

Tak obecnie wygląda odtworzony rów melioracyjny:

Tak wyglądała inwestycja w trakcie prac: