Zakończyły się prace konserwacyjne rowów melioracyjnych należących do Skarbu Państwa, a znajdujących się na terenie naszej gminy. Prace przeprowadzono na podstawie porozumienia  zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

melioracje

W ramach porozumienia Gmina Rudna zleciła prace konserwacyjne rowów o łącznej długości 14 660 m zlokalizowanych w Brodowicach, Studzionkach, Radoszycach, Nieszczycach, Naroczycach, Ciechłowicach, Wądrożu i Rudnej.

Niedrożność rowów melioracyjnych na terenie Gminy Rudna, których właścicielem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgłaszali mieszkańcy podczas zebrań sołeckich. Zwracano uwagę na porastającą je wysoką roślinność oraz znaczne zamulenie.

Koszt wykonanych prac wyniósł 129 008,55 zł.