Umowę na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Koźlicach podpisał z wykonawcą Wójt Gminy Rudna. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie rozbudowana stacja uzdatniania wody, sieć wodociągowa oraz sanitarna.

W ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Koźlicach powstanie budynek stacji, zbiornik wody o pojemności 100m3 , zostanie wymieniona zewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna i elektryczna oraz zagospodarowany teren stacji.

Umowa przewiduje również budowę sieci wodociągowej o długości niemal 600 metrów wraz z montażem 4 hydrantów naziemnych oraz budowę grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej o długości 452,5 m.

Wartość inwestycji wynosi 2 274 622,26 złotych z czego 1 732 122,07 zł gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prace mają zakończyć się do połowy listopada.