Zakończono realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chobieni.

Nowo zrealizowana inwestycja umożliwi przede wszystkim przyłączenie nowo powstających domów do sieci oraz zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez montaż nowych hydrantów.

Zadanie obejmowało wykonanie sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości prawie kilometra, sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości ponad 800 metrów oraz montaż dziewięciu hydrantów.

Koszt inwestycji to 1 007 994,00 zł.