Inwestycja jest finansowana z budżetu Gminy Rudna oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie będzie realizowane na odcinkach Naroczyce – Górzyn – Olszany o łącznej długości ok. 3,8 km.

Prace rozpoczęły się w Naroczycach. Wzdłuż drogi prowadzone jest oczyszczanie poboczy i rowów. Z brzegów jezdni usuwana jest ziemia, pobocza są ścinane i utwardzane piaskiem oraz tłuczniem. Kolejnym etapem będą prace remontowe nawierzchni.

Stan techniczny powiatowej drogi od Naroczyc do Górzyna jest zły. O ten niezbędny remont Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski zabiegał od dawna, teraz prace wreszcie wystartowały. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec września 2023 roku.

Przypomnijmy, że kolejne remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna będą dotyczyć odcinków: Juszowice – Rynarcice (3 km), od zjazdu na os. Leśna w Rudnej do Starej Rudnej i od Starej Rudnej do Wądroża (5 km) oraz Miłogoszcz – Radomiłów (2 km).

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wartość zadania szacuje się na kwotę 15 400 000,00 złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 14 mln 250 tys. złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz 1 mln 150 tysięcy złotych z budżetu Gminy Rudna.