Rozpoczął się kolejny etap remontu zabytkowego pałacu w Nieszczycach pn. “Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne – wykonanie izolacji fundamentów oraz renowacja elewacji”.

Zakres prac jaki zostanie wykonany obejmuje odsłonięcie ścian fundamentowych do poziomu posadowienia budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, stare tynki zostaną skute i wykonane nowe, naprawione zostaną pęknięcia murów. Wykonane również zostaną tzn. ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie detalu architektonicznego na elewacji. Ponadto sama elewacja zostanie odmalowana.

Koszt robót to 832 589,58 zł. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 350 000,00 zł przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków 2023.