W Ciechłowicach trwają prace przy świetlicy wiejskiej. Budynek jest pod opieką konserwatora zabytków, w rezultacie trzeba spełnić szereg wymogów.

Przypominamy, że zakres prac obejmuje przebudowę sali wielofunkcyjnej, wykonanie nowych sanitariatów, budowę nowej klatki schodowej. Budynek zyska nową instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną. Zostanie też wyposażony w klimatyzację. Wymienione zostaną podłogi, tynki, a do budynku po remoncie trafi nowe wyposażenie. Ostatecznie wszystko zostanie pomalowane. Koszt realizacji zadania to 900 tys. zł.