Prace budowlane w Radoszycach już się rozpoczęły. W miejscowości już za miesiąc powstaną dwa nowe chodniki – jeden o długości 410 m, a drugi o długości 700 m.

Potrzebę budowy chodników zgłaszali mieszkańcy podczas zebrań sołeckich. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, rozbiórkę istniejącej podbudowy kamienno-piaskowej, remont skarp obłożonych płytami ażurowymi, ułożenie obrzeży betonowych i krawężników betonowych, wykonanie podbudowy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy ziemnych oraz regulację studni i zaworów.

Na tę inwestycję Gmina Rudna przeznaczyła ponad 532 000,00 zł. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w marcu 2022 r.