Wkrótce rozpocznie się długo oczekiwana inwestycja w Orsku. Przy Kaplicy Niepokalanego Serca Maryi powstanie parking. Podpisano właśnie umowę z firmą, która realizować będzie to zadanie.

Teren wokół kaplicy należącej do Parafii Św. Urszuli w Gwizdanowie znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej oraz ochrony konserwatorskiej. Wykonawca zobowiązany został do optymalnego wykorzystania powierzchni i wyznaczania maksymalnej ilości miejsc parkingowych, które wykonane zostaną z ażurowych płyt typu meba. Teren zostanie odwodniony.

Koszt inwestycji wyniesie 73 tys. 898 zł. Parking ma być gotowy do końca kwietnia bieżącego roku.