Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Cuprum Med zapraszają mieszkańców gminy Rudna do udziału w programie „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn.” Badania są bezpłatne.

W programie mogą wziąć udział:

  • osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • osoby w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną

By wziąć udział w programie należy wypełnić ankietę uczestnictwa i pobrać zestaw do badania.

Pobraną próbkę kału trzeba przynieść do przychodni w Rudnej, skąd przekazana zostanie do Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Wyniki można będzie odebrać w ciągu 14 dni. W przypadku dodatniego testu konieczna będzie dalsza diagnostyka.

Szczegółowe informacje można uzyskać w przychodni zdrowia Cuprum-Med w Rudnej tel.: 76 759 12 00, 76 754 46 10 i 76 754 61 11.