Gmina Rudna ogłosiła przetarg na wykonanie drogi w Koźlicach. Nowy odcinek połączy się z drogą przebiegającą pod tunelem kolejowym.

Rusza inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców sołectwa. We wrześniu 2019 roku oddano do użytku tunel kolejowy i zlikwidowano uciążliwy przejazd kolejowy. Wcześniej jednak, ówczesny zarząd gminy nie wykonał przebudowy drogi dojazdowej do tunelu, dlatego mieszkańcy od 2,5 roku poruszają się wąską i niebezpieczną lokalną szosą. Obecne władze gminy obiecały przebudowę tej drogi i przez ostatnich kilkanaście miesięcy trwały prace przygotowawcze, dokumentacyjne oraz projektowe.

– Udało nam się również zdobyć zewnętrzne finansowanie na tę ważną inwestycję. Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy 1 172 110,00 zł. Teraz ogłosiliśmy przetarg na wykonawstwo. Czekamy na oferty i rozstrzygnięcie przetargu. Po podpisaniu umowy firma będzie miała 7 miesięcy na realizację prac. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mamy szansę zakończyć roboty do końca tego roku – informuje Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Do przebudowy jest półkilometrowy odcinek drogi. Zakres robót obejmuje budowę nowej szerokiej jezdni wraz z chodnikiem i zjazdami do posesji. Droga zyska również zmodernizowane oświetlenie.