W dniach od 17 maja 2021r. do 21 maja 2021r. odbywa się rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Gminnego w Chobieni na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski dostępne są w siedzibie Przedszkola oraz na stronie internetowej placówki w folderze “do pobrania”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76/ 76 844 98 36.