Rozpoczął się remont drogi powiatowej nr 1203D relacji Brodowice-Orsk w miejscowości Chełm. To pierwszy z trzech odcinków dróg, które wyremontowane zostaną dzięki dotacji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i finansowemu wsparciu gminy Rudna.

Przebudowa dróg w 80 procentach finansowana będzie ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, 20 proc. kosztów pokryje gmina Rudna.

W miejscowości Chełm na drodze relacji Brodowice-Orsk wyremontowany zostanie odcinek o długości 580 m. Zakres zadania obejmuje ścinkę poboczy, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie poziomej i pionowej organizacji ruchu.
Wartość inwestycji wyniesie 445.037,89 zł, z czego  89 007,58 zł sfinansowane zostanie ze środków gminy Rudna.

Na drodze powiatowej nr 1205D przebudowany zostanie dwukilometrowy odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D w miejscowości Wysokie w kierunku Kębłowa.

Prace polegać będą na ścince poboczy, frezowaniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej, czyszczeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp oraz wykonaniu poziomej i pionowej organizacji ruchu.
Kwota  umowna inwestycji wynosi 1 427 445,01 zł, a kwota gminnej dotacji 285 489,00 zł.

Trzeci z zaplanowanych remontów przeprowadzony zostanie na drodze powiatowej nr 1211D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w kierunku Olszan  (na terenie Gminy Rudna) do granicy z gminą Ścinawa. Odcinek liczy 741 metrów.

Zakres prac obejmuje ścinkę poboczy, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej, czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, wycinkę krzewów oraz wykonanie poziomej i pionowej organizacji ruchu.
Kwota umowna zadania to – 1 465 897,54 zł, a kwota gminnej dotacji 100 138,82 zł.