Zakończył się remont dachu świetlicy w Brodowie, rozpoczynają się remonty kolejnych świetlic, tym razem w Rynarcicach i Olszanach.

Zakres prac w Brodowie obejmował m.in. ułożenie papy, wymianę obróbek blacharskich, remont kominów i gzymsu. Inwestycja została już odebrana. Jej koszt wyniósł 31 tys. 666 zł.

W świetlicy w Rynarcicach lifting przejdą wszystkie pomieszczenia (oprócz kuchni – remont przeprowadzony w 2020 r.). Pomalowane zostaną ściany, sufity oraz drewniane i metalowe wewnętrzne elementy więźby dachowej. Wymieniona zostanie podłoga sceny i instalacja elektryczna na głównej sali. Koszt prac wynieść ma 46 tys. 933 zł.

Zakres prac remontowych w Olszanach obejmie położenie nowych płytek w sali głównej, w kuchni i w korytarzu, usunięcie pęknięć na ścianach i suficie oraz pomalowanie wszystkich pomieszczeń.

Wartość inwestycji oszacowana została na 59 tys. 632 zł.